AtlasPROfilax

AtlasPROfilax - Originalmetoden från Schweiz

En felställd atlaskota kan leda till en mängd fysiska och psykologiska besvär och sjukdomar. Lyckligtvis är det nu möjligt att korrigera atlaskotan till rätt position med hjälp av AtlasPROfilax-metoden. Denna teknik upptäcktes och utvecklades av René-Claudius Schümperli (som själv var smärtsamt påverkad av en förskjuten atlas) i Schweiz mellan 1993 och 1996.

AtlasPROfilax – Konsultation

Intresserad av AtlasPROfilax? Boka en kostnadsfri konsultation

Vi rekommenderar att du första gången bokar en kostnadsfri konsultation om du känner dig osäker på vilken behandling du ska välja. Om du är intresserad av AtlasPROfilax ingår alltid konsultation.

Vi är måna om att du får det bästa möjliga resultat utifrån dina förutsättningar. Vi går igenom dina önskemål och behov samt gör en kostnadsfri undersökning. Därefter lägger vi upp en plan i samråd med dig eftersom du ansvarar för din egen hälsa. Vi är självklart här för att stötta och sträva efter att du ska få bästa möjliga resultat. Ibland kan detta även innebära att vi hänvisar dig vidare till någon av våra samarbetspartners, exempelvis naprapat.

Atlaskotan – symptom på felställning

AtlasPROfilax – Atlaskotan

Huvud, Nacke, Rygg, Axlar, Armar

Huvudvärk och migrän, Yrsel och illamående, Käkbesvär, Tinnitus, Nackbesvär, Torticollis, Besvär relaterat till Whiplash. Besvär i ländrygg eller bröstrygg. Dålig kroppshållning, Smärta eller värk i muskler och fascia, Smärta i axlar, armar eller händer. Förlorad rörelseförmåga eller kraft i axlar / armar. Domningar armar, händer.

Höfter & Ben

Smärta i höft/höfter, Längdskillnad i benen, Roterat bäcken, Iscias-besvär, Svag bäckenbotten, Domningar i ben / fötter.

Fibromyalgi & Övrigt

Smärta och värk relaterat till fibromyalgi. Trötthetssyndrom, Sömnsvårigheter, Irriterad tarm IBS, Hypermobilitet med mer.

Fördelar med atlaskorrigering

Nyckel för position i kroppen

Som en del av den Atlanto-occipitala leden, den bäst skyddade leden i din kropp, påverkar atlas ditt välbefinnande.

Behandling av orsaken

Vi behandlar inte symtomen med atlasterapin, utan orsaken till ditt obehag. Detta är nyckeln till hållbarhet.

Hållbarhet

Den permanenta effekten av applikationen är resultatet av behandling i muskelskikten. Endast en atlasterapi som fokuserar på relevanta muskler och fascia kan ge bestående effekt.

Helhetssyn

Atlaskotan är nyckeln, men inte ett universalmedel. Den bästa effekten uppnås när du implementerar en helhetsmässig, biomekanisk strategi och därmed optimalt kompletterar atlasjusteringen.

Attityd & Hälsa

Vår metod hjälper dig med din hållning och du hjälper dig själv med din attityd. För att bibehålla den biomekaniska balansen behöver du fortsätta att röra dig och ta hand om din hälsa.

Effektiviteten av andra behandlingar

Kompletterande behandlingar och terapier som massage, osteopati, fasciabehandlingar och kiropraktik är betydligt mer effektiva och djupgående efter atlaskorrigering.

Rekommenderad av fascia-expert

Fascia experten Dr Robert Schleip (Fascia Research Group, University Ulm) about his own experience with the AtlasPROfilax treatment and the applying practitioner in Ulm, Germany.

”I’m very much impressed by the efficiency of this very potent treatment. In the area of physiotherapeutic and manual therapeutical treatment, this is one of the most effective techniques that I’ve witnessed in my professional life. It is profound and I’m really excited about it.”

Information om AtlasPROfilax

Du finner de flesta frågor och svar på AtlasPROfilax officiella hemsida här www.atlasprofilax.ch.
 Vi rekommenderar att du läser all information på den officiella hemsidan. På vår hemsida väljer vi istället att endast ta upp kort information som vi översatt från den officiella hemsidan samt kompletterat med den information som är unik för dig som väljer att besöka Kellerkliniken. Vi följer AtlasPROfilax behandlingsprotokoll gällande atlaskorrigering. Däremot kan upplägget för återbesök och massageteknik se olika ut då det kan skilja sig mellan atlasspecialister vilken bakgrund man har (osteopat/naprapat/kiropraktor/massageterapeut).

När du bokar en tid för konsultation (information och undersökning) är det viktigt att du kan förstå vårt budskap. Ta gärna med dig ett sällskap om du inte förstår svenska eller av andra orsaker har svårigheter att ta till dig mycket information.

Atlas bär inte bara huvudet, utan är också nyckeln till RÖRLIGHET, BALANS OCH KONTROLL i ryggraden och hela skelettet. Den översta halskotan atlas, är felställd hos många människor. En felställd atlas kan orsaka betydande negativa förändringar i kroppshållningen. Följdverkningarna är symtom som smärta i nacken, nackstelhet, ryggont, ryggskott, diskbråck, skolios, klämda ryggradsnerver, bäckenrotation, smärta i höftlederna, knäsmärta, miniskskador och andra knärelaterade besvär, skillnad i benlängd, yrsel, illamående, migrän, huvudvärk, spända käkar etc.

Celler och organ förnyas dock inte över en natt. Efter en korrigering av atlas med AtlasPROfilax Wellness-apparaten, svarar varje person på korrigeringen efter sitt individuella fysiska och psykiska tillstånd. De flesta får snabbt hälsan åter, medan för andra - speciellt för de vars kroppar aldrig riktigt fungerat ordentligt eller saknar full kapacitet från början - krävs mer tålamod. Läs mer på www.atlasprofilax.ch

Fascia är ett band eller flera band av bindväv, främst kollagen, under huden som fäster, stabiliserar, omsluter och skiljer muskler och andra inre organ. Fascia klassificeras som ytlig fascia, djup fascia och visceral eller parietal fascia, eller genom dess funktion och anatomiska läge. Muskler och fascia är kopplade genom kedjor genom hela kroppen. Fascia är bindväv som sveper om musklerna. Under AtlasPROfilax behandlingen och genom att applicera vibrationstryck förändras fascians konsistens/struktur. Vår metod använder denna naturliga mekanism såväl som muskelförmågan för att ”låsa upp” atlaskotan från sin felaktiga position, samtidigt som musklerna flyttar atlaskotan tillbaka till sitt optimala läge. Läs mer här…

Information
För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg och informerad om metoden innan du gör en atlaskorrigering. Vi går igenom listan ”Vanliga frågor och svar”som finns på AtlasPROfilax officiella hemsida. Du som kund får också möjlighet att berätta om dina besvär, behandlingshistorik samt önskemål. Vi informerar även om våra andra behandlingar och hur vi jobbar på uppföljningsbesöket med vår unika massageteknik.

Undersökning
Vi går igenom alla de tester som rekommenderas av AtlasPROfilax Academy och IAQA men kan komma att lägga till fler tester vid behov, exempelvis för att upptäcka hypermobilitet, muskelfunktion osv.

Vi har även BIOSPECT, en apparat som skannar hela kroppen där vi bland annat kan se nervpåverkan och överbelastning i kotpelaren, knän, fotleder osv pga obalans i kroppshållning. Detta ingår inte i Atlasprofilax-behandlingen men är något man kan komplettera med hos oss. Läs mer här under "Hälsoanalys Kroppskanning Biospect"

Vi utför alltid ett flertal manuella och funktionella tester före atlaskorrigering. Vi tar bilder på en del av dessa fynd för att kunna visa dig våra upptäckter (exempelvis skillnad på benlängd) och dessa sparar vi för att jämföra med slutresultatet. Du får fylla i anamnes/journal med kontaktuppgifter och beskriva dina symtom mm. Du får ett papper med tips och råd med dig hem, detta får du alltid innan vi påbörjar behandling. Vi har rätt att neka behandling om vi upplever att du behöver mer betänketid.  

Atlaskorrigering
Korrigering görs med en specialtillverkad atlas wellness vib (mild vibrationsmassage) som används för att massera de korta nackmusklerna. Vi utför alltid en kort demo på din arm innan vi påbörjar korrigering i nackmusklerna.
Efter korrigering
Vi utför samma tester som före korrigeringen för att jämföra resultatet. Därefter bokar vi tid för återbesök.

Endast konsultation och undersökning: ca 25 min
Atlaskorrigering: ca 50 min inkl. Information, undersökning, tester före/efter osv
Återbesök: ca 50 min. Inkl. Samtal och tester. Enligt AtlasPROfilax Academy IAQA tar återbesöket 30 min med ca 10 min nackmassage. Vi har utökat tiden till 50 min för att fokusera på mer massage och på fler muskelgrupper ex rygg, bäcken.

Läs på den officiella hemsidan - klicka här

Steg 1: Samtal
Vi är förstås nyfikna på hur det gått och du får berätta om dina resultat och ifall det  finns problemområden kvar i form av tidigare spända muskler eller träningsvärk efter atlaskorrigeringen
Steg 2: Undersökning
Vi utför samma manuella och funktionella tester, hållningsanalys som vid första besöket.
Steg 3: Massage
Vi fokuserar på ditt behov och därför kan behandlingen skilja sig avsevärt från kund till kund. På den officiella hemsidan finns information om att återbesöket består av endast nackmassage och hela återbesöket varar 30 min. Vi har utökat vår besökstid till 50 min för att hinna göra en längre massage som vi anser är av stor betydelse. Vi fokuserar på ditt behov och har många olika massagetekniker att välja mellan. Framför allt går den här massagebehandlingen ut på att undersöka var vi kan finna fynd (muskelknutor, triggerpunkter, vidhäftningar i fascia osv). Detta för att kunna lägga upp en plan och rekommendation om eventuellt framtida massagebehandlingar. Räkna med att det tar minst två massagebehandlingar för att vi ska lära känna din kropp och hur den reagerar på massage samt vad dina personliga önskemål är. Människor kan ha väldigt olika åsikter om vad som kännetecknar en bra massage.

Det är olika, vi har kunder som endast kommer på atlaskorrigering, andra kommer tillbaka vid behov medans andra vill komma på massage regelbundet.
 Så här kan det se ut:
Kund A: upplever stor skillnad efter korrigering inkl. Massage och känner inte längre behov av att boka in fler behandlingar. Hör av sig endast vid behov.
Kund B: upplever stor skillnad och tycker att massage inte längre gör ont. Väljer att fortsätta ta massagebehandlingar för upplevelsens skull. Kund C: bor inte i närheten och väljer att fortsätta boka massage på annan ort
Kund D: kund nöjd men väljer att gå tillbaka till sin tidigare terapeut av olika skäl (ex prisklass, plats, lojalitet)
Kund E: upplever förbättring men krävs ytterligare massage för att få ännu bättre resultat
Kund F: upplever endast en viss förbättring och kan behöva ganska många behandlingar regelbundet. Ex vid skolios, bindvävssjukdomar, skador osv
Kund G: upplever ingen skillnad. AtlasPROfilax har gjort en uppskattning att endast 1/1000 inte upplever någon förbättring eller till och med först kan känna sig sämre innan det vänder och blir bättre. Att man inte upplever någon skillnad kan bero på att det exempelvis kan handla om andra sjukdomar/skador. (Huvudvärk är till exempel ett symtom som kan komma från en mängd olika sjukdomar).

Läs gärna ovanstående fråga och svar
Alternativ 1: Boka atlas konsultation om du endast vill att jag ska göra ny undersökning och diskutera fram en plan (kan även innebära att vi hänvisar till någon av våra samarbetspartners, ex naprapat). Om atlaskotan ligger fel gör vi en ny atlaskorrigering kostnadsfritt.
Alternativ 2: Boka valfri massage om du räknar med att jag ska göra en behandling. Väl på plats kan vi anpassa behandling om det finns en annan behandling (ex omkorrigering) om det är mer passande än det du bokade.

Oftast är det muskler och fascia som är övaransträngda eller överrörliga leder som bidrar till besvär. 

Konsultation: kostnadsfritt (vid uteblivet besök debiteras 600:-)
Atlaskorrigering vuxen: 2500:- inkl. uppföljningsbesök med massage
Atlaskorrigering barn under 16 år: 1500:- inkl. uppföljningsbesök. Massage ingår inte.
Om det finns behov av en ny atlaskorrigering, gör vi detta kostnadsfritt.

Vi följer rekommenderat pris enligt AtlasPROfilax Academy / IAQA. Alla atlasspecialister i Sverige har samma prissättning.
Du finner prislista för alla länder på hemsidan www.atlasprofilax.ch 

Marie atlasspecialist

Marie Keller

Cert. Atlasprof / Atlasspecialist via AtlasPROfilax Academy 2010

Marie fick själv hjälp tack vare AtlasPROfilax-metoden. Spa och massageterapeut sedan 2005. Gesällbrev & Mästarbrev i Massöryrket. Ordförande i NAWA Nordic Atlasspecialist Wellness Association 2 år. Läs mer om Marie och hennes utbildningar här…

 "Jag hade ständiga muskelbesvär och migrän som gjorde att jag provade på alla möjliga behandlingsmetoder utan resultat. Efter upprepade kiropraktor besök blev jag yr och blev ombedd av kiropraktorn att uppsöka akutmottagning. Det visade sig att blodkärl i halsen hade brustit och man konstaterade även en lätt halv ansiktsförlamning. På grund av yrsel och svaghet råkade jag strax därefter ut för en fallolycka där jag landade på huvudet från hög höjd.

Jag fann AtlasPROfilax-metoden och upplevde en stor förbättring men min skada var mer omfattande än så. Och på grund av hypermobilitet tog skadan längre tid att läka. Det blev en resa där jag fick möjlighet att fördjupa mig om AAI, CCI, POTS, HSD, EDS och mer studier om fascia".

Marie Keller
Grundare, Fasciainstruktör/Massagelärare och Terapeut