Vad är PNF - Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering?

Vi använder Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering i vår behandling "Massageterapeutisk Behandling."

PNF är en förkortning för Proprioceptiv Neuromuskulär Facilitering och utvecklades under 1950-talet. Det var Dr Herman Kabat samt sjukgymnasterna Margaret Knott och Dorothy Voss som lade grunderna för metoden. PNF användes då och används fortfarande för att återfå god motorik hos neurologipatienter, men delar av PNF är inriktad på muskeltöjning.

Töjningen inom PNF vidareutvecklades på 1960-talet och sedan 1980-talet har det även blivit mer använt inom idrottsvärlden och av massörer.

Vad är PNF?
Proprioceptionen är receptorer i vävnader som reagerar på stimuli från omgivningen. Några av de viktigaste proprioceptorerna är muskelspolen som finns i muskeln och Golgisenorgan som finns i senan.

Neuromuskulär hänvisar till samspelet mellan nerv och muskel. Den motoriska enheten som inkluderar muskelfibrer av samma typ och dess motorneuron är ett sådant samspel.

Facilitering innebär underlätta eller befrämja neuromuskulär funktion.

Muskeltöjningen inom PNF kan användas för att:
A) Öka muskelflexibiliteten

B) Öka ledernas rörelseförmåga

C) Underlätta neuromuskulära funktioner

PNF-muskeltöjning ska vara specifik för en enskild muskel där hänsyn tas till muskelns olika funktioner. Målsättningen är att i största möjliga mån undvika att det samtidigt sker töjning av flera muskler och att det sker kompensatoriska rörelser i andra leder.

Specifika tester
Många terapeuter inom manuell medicin använder även mer specifika tester för rörlighet samt olika ortopediska och neurologiska tester för att fastställa orsaken till patientens besvär. Vilka tester man använder beror på vilken utbildning man har. De flesta specifika tester bygger på en anatomisk eller fysiologisk förklaringsteori. Många av testerna syftar till att reproducera specifika symptom hos patienten.

Fördelar med PNF-muskeltöjning
Många terapeuter som arbetar med manuell medicin, tex fysioterapeut, kiropraktorer, naprapater och osteopater, använder PNF-muskeltöjning eller någon variant av denna specifika behandlingsmetod. Det är dock många terapeuter som minimerar eller avstår från att använda massage. Många terapeuter, även massageterapeuter, anser att det är PNF-muskeltöjningen som påtagligt ger varaktiga resultat.

 • PNF-muskeltöjning är en högst specifik behandlingsmetod. Den påverkar både nervsystemet och muskulaturen. PNF-muskeltöjning är lämplig inte bara vid förkortade muskler utan även vid muskelspänningar, triggerpunkter, inskränkt rörlighet, muskelsmärta, muskelobalans mm.
 • Patienter upplever massagen som skön men att det är PNF-muskeltöjningen som konkret ger resultat. Detta förutsätter naturligtvis att patienten verkligen har några muskeldysfunktioner.
 • Med PNF-muskeltöjning kommer man långt i behandlingen. Många patienter lyckas man hjälpa genom att normalisera deras dysfunktioner. Behovet att remittera patienter till andra vårdgivare minskar.
 • PNF-muskeltöjning är en effektivare behandlingsmetod än massage vid muskulösa besvär eller dysfunktioner, både vad gäller kostnadseffektivitet och resultatmässigt.

Avslutning och Återtester
De tester som i undersökningen visade att det fanns en dysfunktion görs om för att se vilka förändringar som har skett. Återtesterna kan innefatta inspektion i rörelse, muskelfunktionstest, töjningstest, specifika tester och/eller palpation. Återtester görs även vid återbesök för att utvärdera effekten av behandlingen.

Rådgivning
För att få en mer långvarig effekt av behandlingen bör den passiva manuella behandlingen många gånger kompletteras med råd om:

 • Självstretchning
 • Träning
 • Ergonomi

Effekter av PNF-muskeltöjning
PNF-muskeltöjning har följande effekter:

 • Spänningar i muskeln släpper
 • Förkortade muskler får ett ökat rörelseomfång
 • Rörligheten i berörd led förbättras
 • Bindväven i och omkring muskeln töjs ut
 • Eventuellt ökad blod- och lymfcirkulation
 • Muskelspasmer löses
 • Muskelömhet och eventuell smärta i muskeln minskar
 • Koordinationen förbättras
 • Genom att musklerna kan arbeta i hela sin längd får man en bättre effekt av fysisk träning

PNF-muskeltöjning ingår i vår behandling på Kellerkliniken som heter "Massageterapeutisk Behandling." Läs om behandlingen eller boka direkt.