KELLERKLINIKENS PERSONUPPGIFTSPOLICY
Kellerkliniken behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur 
kellerkliniken Keller Wellness AB (orgnr 559049-7938. Nygatan 80b 602 34 Norrköping Östergötlands län) samlar in, lagrar, 
använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Vi på Kellerkliniken är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar dina personuppgifter.
Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter
gentemot dig, som vår besökare eller kund.
Vid frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss via info@kellerkliniken.se

Innehållsförteckning
1. Personuppgiftsansvarig
2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
3. Personuppgifter och cookies
4. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
5. Hur arbetar Kellerkliniken med cookies?
6. När lagrar vi personuppgifter?
7. Hur samlar vi in cookies?
8. Hur länge lagrar vi cookies?
9. Så här tar du bort cookies i din webbläsare
10. Att ge/dra tillbaka medgivande
11. Att uppdatera sina uppgifter
12. Att bli glömd
13. Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade
14. Tredjepartsinformation
15. Kontakta oss
16. Ändring av personuppgiftspolicy
1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Keller Wellness (Kellerkliniken) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför.
Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:
- Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
- Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
- Kan uppdatera dina uppgifter.
- Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi behandlar om dig raderas.
- Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.
- Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
- Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du 
informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.
- Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
För dig som besöker vår webbplats
- IP-adress och information om din användning av Kellerklinikens webbplats inkl. datum och tid.
För dig som gör en bokning
- Namn och identifikationsnummer (personnummer, kundnummer)
- Adressuppgifter
- Telefonnummer och e-post
- Betalningsuppgifter
För dig som genomför en behandling
- Namn och identifikationsnummer (personnummer, kundnummer, organisationsnummer)
- Adressuppgifter
- Telefonnummer och e-post
- Betalningsuppgifter
- Patientinformation
Patientinformation
I samband med genomförande av behandling hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter
är sådan information som kan ses som särskilt integritetsingripande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla
hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning
i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. PERSONUPPGIFTER
Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mejladress osv.

4. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är kund och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid ex bokning och köp
av våra tjänster.
Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar
erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex tidigare behandlingar.
Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.
I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex bokföringskrav och patientdatalagen.
Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Online
Personuppgifter: Enhetsinformation samt geografisk och demografisk information.
Ändamål: För att kunna hålla kontakten med dig samt att marknadsföra Kellerklinikens tjänster via utskick, kampanjer
och displayannonser samt för att utveckla och förbättra hemsida baserat på användning.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för Kellerklinikens berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla
och utveckla hemsidan och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).
Tid: 24 månader

Kund
Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation och köphistorik.
Ändamål: För att kunna genomföra köp samt möjliggöra delbetalning eller kredit. Vid sådan behandling överförs även dina
uppgifter till kreditföretaget (se köpvillkor)
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, dvs när du genomför ett köp av oss, och för 
att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Bokföringslagen.

Patient
Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt hälsoinformation.
Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa 
korrekt medicinsk behandling och uppföljning.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, dvs när du genomför en behandling hos oss, 
och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.
Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdatalagen.

5. NÄR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter lagras när
- Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär på vår webbsida
- Du startar en chatt
- På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, ex anmälan till utbildning/event/seminarium,
via kontaktformulär osv.
- Du gör en bokning av behandling.

10 ATT GE/DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

6. ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER
För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara mejla oss på: info@kellerkliniken.se så kommer vi att 
uppdatera dina uppgifter.

7. ATT BLI GLÖMD
För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@kellerkliniken.se

8 ATT FÅ DINA UPPGIFTER UTLÄMNADE OCH/ELLER EXPORTERADE
För att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör
anmäler du detta till oss på info@kellerkliniken.se. Vi skickar då snarast alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

9 TREDJEPARTSINFORMATION
Kellerkliniken kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av
betal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifter för att kommunicera och eller sälja 
Kellerklinikens tjänster. Uppgifter kan även komma för att lämnas ut för att följa Kellerklinikens rättlsiga intressen
vid t.ex bedrägeri eller liknande.
Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner
sig där. Om så är fallet kommer Kellerkliniken att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

10. KONTAKTA OSS
Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter och cookies är du välkommer
att kontakta oss direkt på info@kellerkliniken.se

11. ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY
Kellerkliniken förebehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att
informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn
finns alltid tillgänglig på www.kellerkliniken.se/personuppgiftspolicy. Högst upp på första sidan av denna policy ser du
datum för senaste uppdatering.