Fungerar hos både gammal och ung, förebyggande eller som komplement till en behandling. Bevisad effekt på bland annat: förbättrad sårläkning - även hos diabetiker, lindring av rygg och atrossmärta, förbättring av trötthetssymtom hos personer med MS, ökad fysisk och mental prestation, bättre immunförsvar och mindre mottaglighet för infektioner, kortare regenereringstid och minskad skaderisk vid idrott. För ökad styrka, energi och prestationsförmåga.

BEMER PRO
Bemer är en helt unik patenterad behandlingsmetod för att öka blodflödet i mikrocirkulationen. Det är den del av blodbanan som har de tunnaste kärlen som når ut till varje cell i kroppen. Där sker utbytet av syre och näring till cellerna och upptaget av koldioxid och slappprodukter från cellerna. Pga vår levnadssituation idag har många en försämrad mikrocirkulation, vilket leder till försämrad syre- och näringstillförsel och ansamling av slaggprodukter. Detta leder till en hel rad sjuksomar och ohälsotillstånd. Det tyska företaget Bemer har genom gedigen forskning tagit fram en behandling som hjälper kroppens mikrocirkulation. Det är den enda behandlingen i världen idag som har bevisad effekt på mikrocirkulationen. Företaget har fem patent fram till idag.
När NASA såg de första vetenskapliga publikationerna om effekten av Bemer tog mn kontakt med dem. Idag har NASA köpt in rättigheten att integrera den patenterade Bemer-signalen i sina rymddräkter. Därför får vi använda NASA:s logga.

Behandlingsmetoden är mycket enkel och helt utan biverkningar. Behandlingsunderlaget är kopplat till en styrenhet. Man ställer in önskat behandlingsprogram och startar behandlingen. Det finns också tillbehör för lokalbehandling, tex lokala smärtområden, hudproblem mm.

Bra cirkulation är nyckeln
Blodcirkulationen är människokroppens försörjningssystem. Den förser vävnader och organ med näringsämnen och syre. Samtidigt omhändertas och avlägsnas avfallsprodukter. 75 % av denna process äger rum i de minsta blodkärlen - i den så kallade mikrocirkulationen.

Vetenskapligt bevisat
BEMER-systemet förbättrar en nedsatt pumprörelse hos små och mycket små kärl. Detta resulterar i en behovsanpassad fördelning av blod i nätverket med de minsta blodkärlen. Därför är BEMER ett effektivt behandlingsalternaiv för många sjukdomar och hälsoproblem.
https://sverige.bemergroup.com/sv/vetenskap
 
Helkroppsbehandling B.BODY Pro
Denna applikationsmodul behandlar hela kroppen vid ett tillfälle.
Lokalbehandling B.SPOT
Antingen det är ditt knä, armbåde, handled eller ett visst ställe på ryggen - B.SPOT är utformad för en riktad behandling av separata delar på kroppen. Välj mellan att hålla den på det aktuella området eller sätt fast den med det fixeringsband som följer med.
Ljusbehandling B.light
B.LIGHT är en applikationsmodul för komplementär behandling av hudsjukdomar, försämrad sårläkning eller för en kosmetisk användning. Ett fotobiologiskt mycket verksamt rött ljus aktiverar bildandet av extra energirika förbindelser i hud- och bindvävsceller. B.LIGHT passar mycket bra att användas som komplementär behandling vid; acne, eksem, mjölkskorv, neurodermitis, psoriasis, hudskador, vårtor mm
Småskalig behandling B.PAD
B.PAD är en synnerligen flexibel applikationsmodul för behandling av mindre ytor och som kombinerar fördelarna med B.SPOT och B.BODY.