Vad är BIOSPECT?
BIOSPECT har ursprungligen skapats som ett alternativ stöd för läkare vid diagnosmetodik. BIOSPECT tekniken har utvecklats av Russian Institute for Practical Psychophysic, IPP, i Moskva och räknas som kvantmedicinskt instrument.
BIOSPECT kan identifiera tidiga energiska obalanser, defekter och patologiska förändringar i organvävnader och celler.
BIOSPECT skannar organ och vävnader på cellnivå. BIOSPECT är ett oslagbart instrument för att hitta obalanser och negativ utveckling på ett mycket tidigt stadium, vilket underlättar behandling och prevention av sjukdom.

Hur fungerar BIOSPECT?
BIOSPECT baseras på en biofeedbackmetod där hjärnstammens elektromagnetiska svängningar analyseras. Dessa elektromagnetiska svängningar innehåller fullständig information om hela organismen. Till skillnad från tidigare INTROSPECT mätning som innehöll en svag laser som stimulerade utsändningen av elektromagnetisk strålning från hjärnstammen så är BIOSPECT ett steg vidare och tillhör s.k. CUTTING EDGE teknologin. Bärvågen som överför cellinformation avläses genom en frekvensavläsare och sensorer. Informationen överförs och därefter tolkas i en ansluten dator där värdena jämförs mot en databas med hundratusentals referensvärden.
 
Vilken information får jag?
BIOSPECT identifierar konkreta problem, obalanser och svagheter som kan leda till sjukdom. Instrumentet visar belastningsgraden på cellnivå i organ och vävnader av patologiska förändringar, mikrober, som virus bakterier, parasiter, tungmetaller, allergener mm.

Behandling
En av BIOSPECT funktioner är utprovning av lämpliga kosttillskott, homeopati och örtpreparat individuellt för klienten och dennes specifika problem. Dessutom kan läkningen av organ och vävnader stimuleras av en form av effektiv frekvensterapi, så kallad META-terapi.
 
Undersökning fordrar ingen förberedelse (fasta, lavemang eller intagning av toxiska preparat, m.m.). Tvärtom, det är bäst när patienten kommer i sitt normala, låt vara, sjukliga tillstånd. Det kommer bara att främja undersökningens tillförlitlighet.
BIOSPECTS kontrollfunktionen visar hela processen, allt från tidigare resultat och prognostisering av sjukdomens utveckling till möjliga behandlingsmetoder.
 
SÄKERHET
Användningen av diagnostikapparaten orsakar ingen strålning eller annan skadlig påverkan på organismen. Den kan ÄVEN användas vid undersökning av gravida kvinnor, barn, försvagade eller sjuka personer.

Meta
Vad är META-terapi

Meta-terapi är en vidareutveckling av den Bioresonans terapi som uppfanns i Tyskland 1977 av Läkaren F. Morell tillsammans med elektronikingenjören E. Rashe, och kallades för MoRa.  META-terapin är en vidareutveckling av MoRa-metoden. Den kan återuppbygga organismens normala livsverksamhet, både i fråga om akuta och kroniska sjukdomar.

Hur fungerar META-terapi
Under META-terapin repareras organismen med hjälp av diverse modulerade elektromagnetiska svängningar som produceras av BIOSPECT. Apparaten sänder den optimala informationen till ett organ eller vävnad och stimulerar kroppens egna funktioner för att normalisera cellerna.
Behandlingen är inte avsedd eller menad att ge medicinsk rådgivning och ersätter därmed inte professionell rådgivning från läkare eller farmaceut.

Hälsokontroll med BIOSPECT
Vilken information får jag?

Med hjälp av BIOSPECT identifierar vi konkreta problem och därefter fokuserar och skräddarsyr behandlingar på de områdena. Genom skanning kan vi se nerv- och smärtpåverkan samt andra belastningar, oblanser och svagheter som kan leda till sjukdom. Instrumentet visar belastningsgraden på cellnivå i organ och vävnader av patologiska förändringar, mikrober, som virus, bakterier, parasiter, tungmetaller, allergener med mera.

Undersökningen kräver ingen särskild klädsel eller speciell utrustning, utan du vilar i en fåtölj framför en skärm där du följer scannings process och ser direkt kropps och organs tillstånd i din kropp. När BIOSPECT-analysen är slutförd går terapeuten igenom resultaten, analys och därefter ger rekommendation och förslag på vilka insatser som kan vara lämpliga.  META-terapi görs där behov finns.
En första undersökning kan ta från 1 till 3 timmar beroende på av kroppens tillstånd.
Vid återbesök jämförs nya med tidigare resultat samt ev. fortsatt META-terapi och rådgivning. Det går däremellan och därefter även att boka enbart META-terapi på enskilda organ utan scanning.
BIOSPECT analys inkluderar scanning, analys, META-terapi och rådgivning.
Mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning får inte användas under behandling.  Om du har pacemaker eller liknande tekniska hjälpmedel kan analysen och undersökning inte genomföras. Vid undersökningen får du inte ha på dig klocka, smycken eller andra metaller.

Behandlingen är inte avsedd eller menad att ge medicinsk rådgivning och ersätter därmed inte professionell rådgivning från läkare eller farmaceut.