AtlasPROfilax® Metod
Hur går det till?

Metoden - Upprätt hållning för god hälsa!
Historik
Att gå upprätt och vara frisk var under lång tid okända begrepp för schweizaren René-Claudius Schümperli. Han kände inte till orsaken till sina åkommor och var en av de många andra människor som varken skolmedicinen, kiropraktiken eller andra kända atlasterapier kunde hjälpa på lång sikt.

Under den tid han försökte komma till rätta med sina åkommor på egen hand började han misstänka att den första halskotan, även kallad atlaskotan, är felroterad hos nästan alla människor. När han började testa sin behandlingsmetod på andra fick
han sin första misstanke bekräftad. Metoden som Schümperli utvecklade bestod i att få atlaskotan i ett stabilt läge och att på så sätt aktivera kroppens självläkande processer. Det han lyckades med kan betecknas som ett genombrott för hela mänskligheten!

Företrädare för andra uppfattningar utgår i motsats till Schümperli från en lätt subluxation på endast ett tiotals millimeter.
Faktum är dock att atlaskotan i de flesta fall är felroterad. Med utgångspunkt från de olika uppfattningarna skiljer sig även behandlingsmetoderna åt. De behandlingar som utgår från en subluxation kan just av den anledningen inte ge någon 
fullständig korrigering. Den skonsamma metoden enligt Schümperli som har en varaktig effekt återställer atlas i sitt naturliga läge.

TILLÄMPNING
Metoden enligt René-Claudius Schümperli innebär att muskelspänningar löses upp genom massage av de korta nackmusklerna, vilket gör det möjligt för atlas att komma i rätt läge. Efteråt är det absolut nödvändigt med uppföljande kontroll och att
stötta kroppens egen läkningsförmåga. På uppföljningen görs en ny undersökning för att se att atlaskotan fortfarande ligger rätt och sedan utförs en fascia djupmassage.

FÖREBYGGANDE
Eftersom den mänskliga organismen kan läka sig själv tack vare AtlasPROfilax-metoden är metoden framför allt en grundläggande förebyggande åtgärd. Det är därför indikerat att tillämpa metoden så tidigt som möjligt hos barn för att de ska kunna växa upp friska och utveckla sig på bästa sätt.

MÖJLIGA REAKTIONER
De reaktioner som antingen kan uppträda omedelbart efter AtlasPROfilax-behandlingen eller först veckor eller månader senare är ett tecken på att kroppens egen läkning pågår för fullt.

De möjliga reaktionerna sträcker sig från trötthet och muskelspänningar i nacken, ryggen och ryggslutet till känning av tidigare, ej läkta åkommor som kan märkas av under begränsad tid och i förändrad form. Var därför så observant som 
möjligt på din kropp. Skriv upp hur ditt befinnande förändrar sig och stötta kroppens egen läkningsförmåga genom regelbunden nack- och ryggmassage och bad.

OBSERVERA!
AtlasPROfilax-metoden ersätter inte läkarbehandling eller diagnos. Vi vet att en felställd atlaskota kan ställa till med en mängd olika besvär och vår uppgift är att korrigera atlaskotan till rätt position samt underlätta denna process med kompletterande behandlingsmetoder. 

Läs mer på den officiella hemsidan www.atlasprofilax.com