AtlasPROfilax

Läs mer på den officiella hemsidan www.atlasprofilax.ch

Kvaliteten
Atlasprofilax®-metoden kan och måste endast utföras exakt och säkert av en atlas specialist - så kallad Atlasprof® - utbildad vid AtlasPROfilax Academy Switzerland®, AtlasPROfilax Academy Latin America®, Atlas Fascial Release UG® eller andra auktoriserade träningsleverantörer. Endast de Atlasprof®s som är listade i den officiella katalogen på denna webbplats är behöriga att göra det och uppfyller kvalitetsstandard för både International Association for Qualified Atlasprofs (IAQA) och de behöriga utbildningsleverantörerna.

Konsultation och undersökning

För oss är det viktigt att du som klient känner dig trygg och väl informerad om AtlasPROfilax®-metoden innan du gör en atlaskorrigering. Du förbinder dig inte till att göra en behandling utan väljer själv hur du vill gå vidare. Vi går igenom ett flertal tester för att komma fram till atlaskotans position samt följdeffekt som tex bäckenrotation, benlängdsskillnad osv. Om du lever med svår värk och har svårt att lyssna på information rekommenderar vi att du tar med ett sällskap.

Konsultation

Information om AtlasPROfilax-metoden. 
Information om våra rutiner kring bokning, massagetekniker och annat.
Undersökning genom olika tester. 
Hälsoanalys
Kostnadsfritt

Atlaskorrigering

Vi utför ett flertal tester, ger information om behandlingsmetoden och råd att följa hemma. Vi utför atlaskorrigering.
Vuxna 2500:- inkl. uppföljning
Barn under 16 år 1500:-

Uppföljning steg 2

Samtal om ev. reaktioner och resultat.
Undersökning genom olika tester.
Massage anpassad efter kundens behov. 

Information

Atlas bär inte bara upp huvudet, utan är också nyckeln till RÖRLIGHET, BALANS OCH KONTROLL i ryggraden och i hela skelettet.

Den översta halskotan, atlas, är felroterad hos många människor. På grund av felrotationen är ryggmärgen, olika hjärnnerver och andra nervbanor utsatta för ett permanent tryck.

Idag känner vi även till atlaskotans betydelse för vår hälsa. Atlas är porten genom vilka hjärnnerverna och mycket fina nervbanor, blodkärl, ryggmärg och ryggmärgsvätska banar sin väg ur det stora nackhålet. En felroterad atlas kan leda till cirkulationsrubbningar och ett minskat eller felaktigt informationsflöde mellan huvudet och kroppen. Den sunda jämvikten kan rubbas. Felrotationen kan även leda till problem i ryggraden i sin helhet. Detta kan i sin tur påverka muskler, ögon, öron, käke, nerver, blodomlopp, jämviktsorgan och inre organ. Ryggraden måste dessutom kompensera atlaskotans felställning ända ner till iliosakralleden.

En felställd atlas kan orsaka betydande negativa förändringar av kroppshållningen. Följdverkningarna är symtom som smärta i nacken, nackstelhet, ryggont, ryggskott, diskbråck, skolios, klämda ryggradsnerver, bäckenrotation, smärta i höftlederna, knäsmärta, miniskskador och andra knärelaterade besvär, skillnad i benlängd, yrsel, illamående, migrän, huvudvärk, spända käkar etc.

Celler och organ förnyas dock inte över en natt. Efter en korrigering av atlas med AtlasPROfilax® Wellness-apparaten, svarar varje person på korrigeringen efter sitt individuella fysiska och psykiska tillstånd. De flesta får hälsan åter snabbt, medan det för andra - speciellt för de vars kroppar aldrig riktigt fungerat ordentligt eller saknar full kapacitet från början - krävs mer tålamod.

MÖJLIGA REAKTIONER
De reaktioner som antingen kan uppträda omedelbart efter AtlasPROfilax-behandlingen eller först veckor eller månader senare är ett tecken på att kroppens egen läkning pågår för fullt.

De möjliga reaktionerna sträcker sig från trötthet och muskelspänningar i nacken, ryggen och ryggslutet till känning av tidigare, ej läkta åkommor som kan märkas av under begränsad tid och i förändrad form. Var därför så observant som 
möjligt på din kropp. Skriv upp hur ditt befinnande förändrar sig och stötta kroppens egen läkningsförmåga genom regelbunden nack- och ryggmassage och bad.

OBSERVERA!
AtlasPROfilax-metoden ersätter inte läkarbehandling eller diagnos. Vi vet att en felställd atlaskota kan ställa till med en mängd olika besvär och vår uppgift är att korrigera atlaskotan till rätt position samt underlätta denna process med kompletterande behandlingsmetoder. 

Biomekanic och Fascia

Fascia är ett band eller flera band av bindväv, främst kollagen, under huden som fäster, stabiliserar, omsluter och skiljer muskler och andra inre organ. [**] Fascia klassificeras som ytlig fascia, djup fascia och visceral eller parietal fascia, eller genom dess funktion och anatomiska läge. Muskler och fascia är kopplade genom kedjor genom hela kroppen. Fascia är bindväv som sveper om musklerna. Under AtlasPROfilax®-behandlingen och genom att applicera vibrationstryck förändras fascians konsistens. Vår metod använder denna naturliga mekanism såväl muskelförmågan för att låsa upp atlaskotan från sin felaktiga position, samtidigt som musklerna flyttar atlas tillbaka till sitt optimala läge.

Fascia och Muskelkedjor
Eftersom flera muskler är knutna direkt till atlas är deras del i samband med fascia avgörande.
Läs mer genom att klicka här.
--------------------------------------------------------------------------
** Marieb, Elaine Nicpon; Hoehn, Katja (2007). Human anatomy & physiology. Pearson Education. p. 133. ISBN 978-0-321-37294-9.