Vad är AtlasPROfilax® ?
AtlasPROfilax®
Läs på den officiella hemsidan www.atlasprofilax.ch

Kvaliteten
Atlasprofilax®-metoden kan och måste endast utföras exakt och säkert av en atlas specialist - så kallad Atlasprof® - utbildad vid AtlasPROfilax Academy Switzerland®, AtlasPROfilax Academy Latin America®, Atlas Fascial Release UG® eller andra auktoriserade träningsleverantörer. Endast de Atlasprof®s som är listade i den officiella katalogen på denna webbplats är behöriga att göra det och uppfyller kvalitetsstandard för både International Association for Qualified Atlasprofs (IAQA) och de behöriga utbildningsleverantörerna.