CCI - Craniocervikal Instabilitet
AAI - Atlantoaxial Instabilitet
HMS - Hypermobilitetssyndrom
EDS - Ehlers-Danlos Syndrom

I första hand rekommenderar vi atlaskorrigering för att atlaskotan och resterande kotor ska komma på plats. Detta är en skonsam metod utan manipulation av kotorna. Sedan gör man en uppföljning där det även ingår en massagebehandling. Det vi har sett är den mest effektiva massagen är fascia deep tissue massageterapeutisk behandling. Det har visat sig att fascian har större påverkan än vad man tidigare trott. På klienter med överrörlighetsproblematik är det vanligt med elastisk bindväv men att den djupa bindväven, sk fascian kan bli spänd och kan orsaka låsningar och smärta. Vi skiljer på facia deep tissue sportmassage och fascia deep tissue massageterapeutisk behandling då den senare oftast passar bäst för överörliga klienter. Det är en massageteknik där vi jobbar med långsamma drag och jobbar stegvis djupare ner i muskler och fascia och lossar på de djupa spänningarna. För de som inte klarar av djupmassage kan vi utföra spa wellness massage eller lätt klassisk massage.

Eftersom kunder med överrörlighetsproblematik oftast har lätt för att få bakslag, pga ökad känslighet för väderomslag, långa resor, hormonell påverkan osv så behöver vi även gå igenom tips i vardagen, stabilitetsträning, kostrådgivning då smärtpatienter ofta har inflammation i musklerna, betydelsen av att dricka tillräckligt mycket vatten (helst filtrerat alkaliskt vatten) då en uttorkad fascia drar ihop sig och orsakar spänningar. Vi kan även ge förslag på ortopediska hjälpmedel och andra råd som hälsokost/naturmedicin. För detta rekommenderas en kroppsscanning.

Bild före / efter
Rak linje på kotorna efter fascia massageterapeutisk behandling utan manipulation av kotorna.